Nabídky investorům

slansky makler logo
Tomáš Rys

Nejčastější otázky a odpovědi

Vy se ohledně realit ptáte, já odpovídám

Prodej nemovitosti. Jak postupovat?

Vaším nejdůležitějším úkolem je najít a oslovit kvalitní realitní kancelář/realitního makléře (např. na základě doporučení a ze zkušeností vašich známých

Realitní makléř. Co dělá?

Ať už chcete nemovitost koupit, prodat, nebo pronajmout, kvalitní realitní makléř vás provádí celý procesem a jistí po celou dobu

Co to je home staging?

Home staging je finální část přípravy nemovitosti do prodeje. Spočívá v naaranžování nábytku a doplňků tak, aby byl prostor atraktivnější a útulnější nejen pro focení, ale i pro samotné prohlídky. Pro vás to znamená jediné. Více zájemců, rychlejší prodej a ještě větší výnos.

Má cenu kupovat investiční byt?

Ano. Nejlepší chvíle na nákup investičního bytu je totiž právě vždycky TEĎ. A je jedno, jestli se ptáte dneska, nebo byste se ptal před třemi lety. Když nákup odložíte, budete starší, hypotéka kratší, a tím pádem vám narostou výdaje na splácení. Navíc se stalo jen párkrát, že ceny bytů klesaly, a to vždycky jen na chvíli.

Jaký je rozdíl mezi lodžií a balkonem?

Rozdíl je v tom, že lodžie nevystupuje ven z obvodové zdi domu. Naopak balkon vystupuje ven z obvodové zdi domu.

Mohu prodat byt, na kterém mám nesplacenou hypotéku?

Ano, klidně můžete = stávající hypotéka se vyplatí z kupní ceny nemovitosti. Cca. čtvrtina bytů v ČR se dnes prodává s nesplacenou hypotékou.

Další odpovědi na vaše časté otázky budu postupně doplňovat. Pokud jste tu nenašli odpověď na svou otázku, bez obav mě kontaktujte.

K čemu slouží rezervační smlouva?

Rezervační smlouva je při prodeji nemovitosti zárukou pro obě strany obchodu. Prodávající má díky smlouvě jistotu, že z prodeje nesejde a on neztratí 2 měsíce vyjednáváním. Kupující má zase s pořízením nemovitosti náklady už před podpisem kupní smlouvy (vyřízení hypotéky, odhad nemovitosti, prověření nemovitosti, příprava smluv) a potřebuje záruku, že byt či dům zatím nekoupí někdo jiný. Více informací o této smlouvě najdete v mém článku Rezervační smlouva.

Co je to koeficient zastavitelnosti pozemku?

Koeficient zastavitelnosti pozemku je poměr zastavěné plochy stavbami k celkové ploše pozemku. Podle struktury osídlení a hustoty stávající zástavby se obvykle zastavitelnost pozemků pro rodinné a bytové domy pohybuje mezi 25 % až 40 %. Zbývající část pozemků je nezastavitelná a určena pro plochy zeleně, které zaručí vsakování dešťových vod na vlastních parcelách.

Kde získám list vlastnictví?

List vlastnictví je veřejná listina a je za poplatek k dispozici na katastrálních úřadech a ve všech kontaktních místech Czech POINT (pošta, obecní úřady ad.). Stejně tak si můžete list vlastnictví za poplatek stáhnout online, a to prostřednictvím webu či aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.

Co je katastr nemovitostí?

Katastr nemovitostí je souhrn informací o všech nemovitostech v ČR. Zahrnuje jejich popis, soupis, geometrické a polohové určení a práva k těmto nemovitostem. Veškeré informace vedené v katastru jsou veřejné – každý má za poplatek do nich právo nahlédnout, a to buď osobně přímo na katastru, nebo online.

Kdy není potřeba PENB?

Průkaz energetické náročnosti budovy (nebo nepřesně Energetický štítek) nemusíte zpracovávat v těchto případech:

 • rodinné domy postavené a naposledy rekonstruované před 1. 1. 1947
 • objekty v památkových rezervacích a kulturní památky
 • budovy s energeticky vztažnou plochu do 50 m²
 • stavby pro rodinnou rekreaci, kde se protopí méně než ¼ celoroční spotřeby
 • průmyslové provozy, dílenské a zemědělské provozy se spotřebou energie do 700 GJ/rok
 • družstevní byty a byty v osobním vlastnictví (PENB by měl být už zpracovaný pro celou budovu)
 • u speciálních staveb (vojenské, zpravodajské, objekty pro bohoslužby ad.)

Veškeré důležité informace o PENB se dozvíte v tomto článku: „Energetický štítek”. Eso v rukávu při prodeji nemovitosti i ochrana při koupi

Co je reálné břemeno?

Reálné břemeno slouží k tomu, aby oprávněná osoba mohla využívat část užitné hodnoty cizí věci. Vlastník té dané věci je naopak povinen aktivně něco dát nebo konat – např. poskytovat část úrody, která se urodila na jeho pozemku. Pěkným příkladem reálného břemena je i např. to, když matka svému synovi daruje byt, ale součástí smlouvy je to, že syn musí do konce jejího života pomáhat s úklidem, nakupovat a až bude matka nemohoucí, tak se o ni postará.

Co je to plomba u nemovitosti?

Plomba znamená, že u nemovitosti dochází k nějaké právní změně, tudíž není možné do právě probíhajícího řízení zasahovat jinými změnami. Zda je nemovitost takzvaně „zaplombovaná“ zjistíte online, a to přímo ve výpisu z katastru nemovitostí = listu vlastnictví (LV). Typicky se můžete s plombou u nemovitosti setkat v případě, že jste podali návrh na vklad vlastnického práva, případně práva zástavního apod.

Jak probíhá celý přepis nemovitosti na katastru jsem se rozepsal v tomto článku: Přepis nemovitosti na katastru. Jak na to, abyste se hladce stali vlastníkem

Co je to podílové spoluvlastnictví nemovitosti?

Podílové spoluvlastnictví znamená, že určitou věc (nejčastěji právě nemovitost) vlastní více osob, a každá z nich k ní má určitý podíl. Tyto podíly jednotlivých spoluvlastníků mohou být různé a vyjadřují to, z jaké části je nemovitost majetkem každého spoluvlastníka. S tím je spojeno i to, v jakém rozsahu může každý z nich o věci = nemovitosti rozhodovat.

Co ovlivňuje bonitu klienta?

Riziko, které při žádosti o úvěr (např. hypotéku), představujete pro banku, ovlivňuje:

 • výše vašeho příjmu 
 • výše vašich výdajů
 • věk – bonita klesá s výší věku
 • nejvyšší dosažené vzdělání
 • platební historie – pokud jste měli v minulosti problém se splácením (záznamy v registrech, exekuce, insolvence), negativně se to promítne do vaší bonity 
 • další půjčky – probíhající půjčky, kontokorenty, kreditní karty
 • typ pracovního úvazku a profese – nejvyšší bonitu máte, když jste zaměstnaní na dobu neurčitou
 • rodinný stav atd. – manželé mají lepší bonitu než svobodní, děti naopak bonitu snižují
Jak zjistit číslo parcely?

Pokud potřebujete zjistit číslo parcely, použijte k tomu nahlížení do katastru nemovitostí, kde kliknete na „Zobrazení mapy“, vyplníte název obce, příp. název katastrálního území. Po kliknutí na „Vyhledat“ se vám otevře nové okno s katastrální mapu přiblíženou na zadanou obci, nebo katastrální území.

Co je Nabývací titul k nemovitosti?

Nabývacím titulem je právní dokument, na základě kterého vlastník získal nemovitost. Nejčastěji se jedná o kupní smlouvu, darovací smlouvu a usnesení o dědictví. Nabývací titul se ukládá na katastru nemovitostí a zpětně si jej může kdokoliv vyžádat.

Jak oznámit zahájení stavby?

Pokud stavba vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení, musíte předem oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavební společnosti, která bude stavbu provádět. U výstavby svépomocí postačí jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor.

Co je to skrytá vada nemovitosti?

Skrytá vada je taková vada, která existovala už v době prodeje nemovitosti, vy jste o její existenci kupujícího neinformovali, při koupi nebyla odhalena a projevila se až po určité době při užívání nemovitosti. Vše podstatné o skrytých vadách jsem sepsal v tomto článku: Skryté vady u nemovitostí: co si ohlídat a jak je případně řešit.

Co znamená zkratka SVJ?

SVJ je zkratka Společenství vlastníků jednotek, což je právnická osoba, která zajišťuje správu společných částí domu a k němu náležejících pozemků. Toto společenství se skládá z jednotlivých vlastníků bytových jednotek.

Co je interiér?

Interiér je vnitřní prostor stavby (domu, bytu, administrativní budovy atd.). V interiéru se vzájemně propojují estetické požadavky s funkčním technickým vybavením a nábytkem.

Co je exteriér?

Jde o vnější prostory nějakého objektu. Exteriérem může být fasáda budovy, ale i zahrada a terénní úpravy kolem objektu.

Co to je Fond oprav?

Fond oprav tvoří základní příjem Společenství vlastníků jednotek (SVJ). Je určený především pro úhradu nákladů spojených se správou domu a pozemku. Svými měsíčními příspěvky se na něm podílí vlastníci jednotek daného domu. Každý vlastník bytové jednotky přispívá do fondu oprav podle výše podílu na společných prostorách domu.

Co to znamená mezonet?

Původ slova mezonet je z francouzštiny (maisonet), což je v překladu domeček. Mezonet však je rozlehlá vícepodlažní bytová jednotka, která se nachází v bytovém domě. Zjednodušeně se dá říct, že mezonet tvoří dva byty nad sebou, které propojuje vnitřní schodiště. Propojené může být také vyšší patro a podkroví. Mezonet často mívá velká okna i vlastní terasu.

Co je home staging

Home staging je finální část procesu přípravy nemovitosti k prodeji, při kterém se jednotlivé místnosti upravují a dekorují tak, aby vypadaly na fotkách i prohlídkách co nejlépe. Home staging má tak za cíl zvýšit atraktivitu nemovitosti, ukázat její potenciál a samozřejmě maximalizovat její hodnotu. Home staging tedy spočívá v naaranžování drobného stylového nábytku, dekorací, polštářů, povlečení, ručníků, nádobí, obrazů atd.

Více o tajemství home stagingu, včetně reálných ukázek, najdete na této stránce: Home staging.

Co je virtuální home staging

Virtuální home staging (také virtual staging nebo virtuální foto staging) je proces, při kterém se s využitím grafického softwaru vytváří digitální interiér nemovitosti = do fotografie prázdné nemovitosti se přidává nábytek, dekorace a další prvky. Jde tedy o pokročilou fotomontáž, která dbá na správné řešení kompozice, měřítka, světla/stínů, barevného ladění atd. Tento proces umožňuje makléřům a majitelům nemovitostí prezentovat nemovitost v nejlepším světle, aniž by museli investovat do nábytku a dekorací. Potenciální zájemci si zase dokáží lépe představit, jak může celý prostor vypadat.

Více informací o tom, co je to virtuální home staging, včetně ukázek realizací, najdete v tomto článku: Virtuální home staging – zaujmete, i když prodáváte holobyt.