Nabídky investorům

slansky makler logo
Tomáš Rys

Čaté dotazy a slovníček pojmů

Vy se ohledně realit ptáte, já odpovídám. Plus časté pojmy z oblasti realit

Pokud jste v minulosti kupovali byt, dům nebo pozemek, museli ...

Kolaudace je úředním postupem a rozhodnutím příslušného stavebního úřadu, které ...

Nemovitost, nebo-li nemovitá věc je majetek, který se nedá přemístit. ...

Vratná kauce je forma zálohy – určitá suma, kterou vždy ...

Jedná se o střešní stavební konstrukci, která slouží k prosvětlení ...

Arkýř je architektonický stavební prvek. Jde o vysunutý výběžek vnitřního ...

Parcelní číslo označuje parcelu, a tedy i pozemek. Parcelní čísla ...

Číslo evidenční označuje budovy a objekty, které slouží k občasnému ...

Číslo orientační se naopak vztahuje k ulici nebo k náměstí ...

Označuje se jím v obci každá samostatná budova trvalého charakteru ...

Ať už nemovitost kupujete, dědíte nebo dostáváte darem, musíte splnit ...

Ochranná pásma jsou vysoce ovlivňujícím parametrem při budoucí výstavbě na ...

Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí je úkon, na ...

Služebnost znamená, že daná věc slouží i někomu jinému než ...

Smlouva o smlouvě budoucí kupní se uzavírá v situaci, kdy ...

Trojstranná smlouva je smlouva mezi třemi stranami. Využívá se při ...

Účelem zástavního práva je zajistit pohledávky (dluh) pro případ, že ...

Jde o dokument obce, ve kterém se stanovuje, k jakému ...

Často se používá i nepřesné označení „Energetický štítek.“ Každopádně jde ...

Součet podlahových ploch všech místností a chodeb v interiéru kromě ...

Pachtovní smlouvou se přenechává pachtýři („nájemci“) věc k užívání a ...

Mapa České republiky, která zobrazuje všechny nemovitosti (obvody staveb) a ...

Díky inspekci nemovitostí zjistíte opravdu reálný stav nemovitosti po stavební ...

Geometrický plán je nutnou listinou od geodeta (zeměměřič), která slouží ...

Výhradní právo, kdy se o prodej vaší nemovitost bude starat ...

Cenová mapa zobrazuje ceny za metr čtvereční stavebního pozemku nebo ...

Cena, kterou stanovuje bankou určený odhadce nemovitosti, a to podle ...

Prostřednictvím aukce dochází k prodeji nemovitosti za nejvyšší nabídku. Podstatou ...

Při prodeji/koupi nemovitosti musí mít prodávající jistotu, že dostane zaplaceno ...

Odhad tržní ceny nemovitosti vám provede odhadce = realitní makléř ...

Exkluzivní smlouva (nebo také výhradní zprostředkovatelská smlouva) se uzavírá mezi ...

Virtuální home staging (také virtual staging nebo virtuální foto staging) ...

Homestaging je finální část procesu přípravy nemovitosti k prodeji, při ...

Původ slova mezonet je z francouzštiny (maisonet), což je v ...

Fond oprav tvoří základní příjem Společenství vlastníků jednotek (SVJ). Je ...

Interiér je vnitřní prostor stavby (domu, bytu, administrativní budovy atd.). ...

Jde o vnější prostory nějakého objektu. Exteriérem může být fasáda ...

SVJ je zkratka Společenství vlastníků jednotek, což je právnická osoba, ...

Skrytá vada je taková vada, která existovala už v době ...

Pokud stavba vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení, musíte předem oznámit ...

Nabývacím titulem je právní dokument, na základě kterého vlastník získal ...

Pokud potřebujete zjistit číslo parcely, použijte k tomu nahlížení do ...

Riziko, které při žádosti o úvěr (např. hypotéku), představujete pro ...

Podílové spoluvlastnictví znamená, že určitou věc (nejčastěji právě nemovitost) vlastní ...

Plomba znamená, že u nemovitosti dochází k nějaké právní změně, ...

Reálné břemeno slouží k tomu, aby oprávněná osoba mohla využívat ...

Průkaz energetické náročnosti budovy (nebo nepřesně Energetický štítek) nemusíte zpracovávat ...

Katastr nemovitostí je souhrn informací o všech nemovitostech v ČR. ...

List vlastnictví je veřejná listina a je za poplatek k ...

Koeficient zastavitelnosti pozemku je poměr zastavěné plochy stavbami k celkové ...

Rezervační smlouva je při prodeji nemovitosti zárukou pro obě strany ...

Ano, klidně můžete = stávající hypotéka se vyplatí z kupní ...

Rozdíl je v tom, že lodžie nevystupuje ven z obvodové ...

Ano. Nejlepší chvíle na nákup investičního bytu je totiž právě ...

Přesné stanovení tržní ceny nemovitosti je základním stavebním kamenem pro ...

Zásadním principem exkluzivní smlouvy (často známé také jako výhradní) je ...

Vaším nejdůležitějším úkolem je najít a oslovit kvalitní realitní kancelář/realitního ...

Zisk z prodané nemovitosti je druh příjmu, stejně jako zaměstnání, ...

Hned jak proběhne všech těchto 7 kroků, díky kterým prodám ...

V případě, že seriózní realitní makléř nemovitost neprodá nebo nepronajme, ...

Provize kvalitního realitního makléře zahrnuje kompletní servis a jistotu, že ...

Standardní výše jak mojí provize, tak i všech realitních makléřů ...

Rozhodně neušetříte. Bude vás to stát spoustu času, peněz a ...

Ať už chcete nemovitost koupit, prodat, nebo pronajmout, kvalitní realitní ...

Články z našeho blogu: