Nabídky investorům

slansky makler logo
Tomáš Rys

Co je podíl? Podílové spoluvlastnictví nemovitosti

Podílové spoluvlastnictví znamená, že určitou věc (nejčastěji právě nemovitost) vlastní více osob a každá z nich k ní má určitý podíl. Tyto podíly jednotlivých spoluvlastníků mohou být různé a vyjadřují to, z jaké části je nemovitost majetkem každého spoluvlastníka. S tím je spojeno i to, v jakém rozsahu může každý z nich o věci = nemovitosti rozhodovat.

Chcete svůj podíl na nemovitosti prodat? Pak doporučuji přečíst tento článek: Předkupní právo při nabytí dědictví – kdy a jak můžete prodat svůj podíl.

Odhad tržní ceny nemovitosti vám provede odhadce = realitní makléř ...

Exkluzivní smlouva (nebo také výhradní zprostředkovatelská smlouva) se uzavírá mezi ...

Virtuální home staging (také virtual staging nebo virtuální foto staging) ...

Homestaging je finální část procesu přípravy nemovitosti k prodeji, při ...

Původ slova mezonet je z francouzštiny (maisonet), což je v ...

Fond oprav tvoří základní příjem Společenství vlastníků jednotek (SVJ). Je ...