Realitní slovníček
Slovníček pojmů

Časté pojmy z oblasti realit

Advokátní úschova peněz

Při prodeji/koupi nemovitosti musí mít prodávající jistotu, že dostane zaplaceno za svou nemovitost, jakmile bude převádět vlastnická práva v katastru nemovitostí. Kupující, že v mezidobí přepisu vlastnického práva a složení kupní ceny nepřijde o své peníze. Ideálním a naprosto bezpečným řešením tak je využití třetí strany, např. advokátní úschovy u SERIÓZNÍ advokátní kanceláře.

Aukce nemovitosti

Prostřednictvím aukce dochází k prodeji nemovitosti za nejvyšší nabídku. Podstatou je veřejná nabídka, na kterou všichni zájemci přihazují částku, kterou jsou ochotni za nemovitost zaplatit (v rámci naší kanceláře ale probíhají aukce formou jednokolové obálkové metody). Dnes běžně tyto aukce probíhají elektronicky na internetových portálech.

Budoucí hodnota nemovitosti

Cena, kterou stanovuje bankou určený odhadce nemovitosti, a to podle současné hodnoty nemovitosti, plánů rekonstrukce nebo výstavby. Budoucí hodnota nemovitosti je tak pro banku limitem, do kterého při zohlednění LTV je ochotna financovat koupi/rekonstrukci/výstavbu nemovitosti hypotečním úvěrem.

Cenová mapa

Cenové mapy zobrazují aktuální tržní ceny za metr čtvereční bytů, domů nebo pozemků v celé ČR.

Exkluzivita

Výhradní právo, kdy o prodej vaší nemovitost se bude starat pouze jeden realitní makléř nebo realitní kancelář. Exkluzivita vzniká podpisem exkluzivní (výhradní) smlouvy a vy tak po dobu trvání této smlouvy nemůžete začít spolupráci s žádnou jinou realitkou. Všechny výhody a nevýhody exkluzivity najdete v mém článku.

Geometrický plán

Nutná listina od geodeta, která slouží k provedení zápisu do katastru nemovitostí v případě jakýchkoliv vlastnických a jiných věcných práv. Nejčastěji je geometrický plán potřebný u pozemků, např. u nových staveb.

Inspekce nemovitosti

Díky inspekci nemovitosti zjistíte opravdu reálný stav nemovitosti po stavební a technické stránce = výčet zjevných i skrytých vad, poruch a rizik, které se mohou projevit i při následném užívání. Součástí inspekce nemovitosti jsou i informace o nákladech nutných k opravám/rekonstrukci nemovitosti.

Katastrální mapa

Mapa České republiky, která zobrazuje všechny nemovitosti (obvody staveb) a jednotlivé parcely. Nahlížet do ní můžete online.

List vlastnictví (LV)

Veřejná listina vydávaná katastrálním úřadem. Jsou v ní veškeré informace o vlastnících nemovitosti, včetně jejich podílů, a informace o nemovitosti (číslo parcely, výměra, druh pozemku atd.). Dále v LV najdete výpis veškerých zatížení dané nemovitosti (zástava ve prospěch banky, věcné břemeno, exekuce, insolvence atd.)

Pachtovní smlouva

Pachtovní smlouvou se přenechává pachtýři („nájemci“) věc k užívání a požívání. Pachtýř se zavazuje platit za přenechání věci pachtovné (finanční odměnu). Na rozdíl od nájmu tak může pachtýř věc nejenom užívat, ale i požívat. Nejčastěji se pachtovní smlouva využívá u pastvin, polí a rybníků.

Podlahová plocha

Součet podlahových ploch všech místností a chodeb v interiéru kromě teras, balkónů, lodžií (i zasklených) a sklepů (pokud jsou umístěny mimo byt). Stejně tak do ní nelze započítat plochy okenních a dveřních ústupků a nosné sloupy uprostřed místnosti. Zároveň, pokud má místnost šikmé stropy (podkroví), tak se podlahová plocha počítá až od výšky 1,2 m. Do podlahové plochy se započítává vestavěný nábytek, kuchyňská linka, kamna, krb, umyvadlo, sprchový kout či schodišťové stupně. Pro vysvětlení dalších pojmů (obytná plocha, užitková plocha, užitná plocha, zastavěná plocha a celková plocha) si přečtěte tento článek.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Často se používá i nepřesné označení „Energetický štítek“. Každopádně jde o dokument, který se vyžaduje při prodeji i pronájmu nemovitosti a vyjadřuje celkovou spotřebu energie budovy (energie na vytápění, umělé osvětlení, ohřev teplé vody atd.). Na základě tohoto posouzení se stavba kategorizuje do příslušného označení A-G, kdy A = mimořádně úsporná stavba a G = mimořádně nehospodárná stavba.

Rezervační smlouva

Smlouva, která je při koupi/prodeji nemovitosti důležitá jak pro stranu kupujících, tak i prodávajících. S ní totiž získávají záruku, že prodej nemovitosti skutečně proběhne. A pokud některá ze stran od transakce odstoupí, druhá bude díky sankcím odškodněna.

Územní plán

Jde o dokument obce, ve kterém se stanovuje, k jakému způsobu a za jakých podmínek mohou být využity její územní části. Slouží k regulaci zástavby na území obce a k jejímu efektivnímu plánování do budoucna. Musí být v souladu s krajskými zásadami územního rozvoje, které regulují objekty důležité pro celý kraj jako například významnější silnice nebo železnice.

Zástavní právo k nemovitosti

Účelem zástavního práva je zajistit pohledávky (dluh) pro případ, že by dlužník včas nesplácel své závazky. V takovém případě může věřitel uspokojit pohledávky (dluh) z výtěžku prodeje zástavy. Zástavními věřiteli jsou obvykle hypoteční banky, které poskytují úvěry na nemovitosti (hypotéky) a splacení úvěru si zajišťují zástavním právem k nemovitosti. Úvěr lze zajistit i zástavním právem k jiné nemovitosti, než je ta, na jejíž pořízení se úvěr poskytuje.

Další pojmy z oblasti realit budu postupně doplňovat. Pokud jste tu nenašli pojem, který vás zajímá, bez obav mě kontaktujte.