Nabídky investorům

slansky makler logo
Tomáš Rys

Zastavitelnost pozemku a koeficient

Koeficient zastavitelnosti pozemku je poměr zastavěné plochy stavbami k celkové ploše pozemku. Podle struktury osídlení a hustoty stávající zástavby se obvykle zastavitelnost pozemků pro rodinné a bytové domy pohybuje mezi 25 % až 40 %. Zbývající část pozemků je nezastavitelná a určena pro plochy zeleně, které zaručí vsakování dešťových vod na vlastních parcelách.

Odhad tržní ceny nemovitosti vám provede odhadce = realitní makléř ...

Exkluzivní smlouva (nebo také výhradní zprostředkovatelská smlouva) se uzavírá mezi ...

Virtuální home staging (také virtual staging nebo virtuální foto staging) ...

Homestaging je finální část procesu přípravy nemovitosti k prodeji, při ...

Původ slova mezonet je z francouzštiny (maisonet), což je v ...

Fond oprav tvoří základní příjem Společenství vlastníků jednotek (SVJ). Je ...