Nabídky investorům

slansky makler logo
Tomáš Rys

Jak předat nemovitost, abyste mohli usínat s čistou hlavou

Hurááá! Kupní/nájemní smlouva je podepsána a vás čeká poslední krok – předat nemovitost novým majitelům. Jak by mělo takové předání správně vypadat a co konkrétně musí obsahovat předávací protokol? Článek odpoví.
zena spanek cista hlava

Proces předání nemovitosti do rukou nových majitelů je v podstatě stejně důležitý jako samotný prodej (nebo pronájem v případě, že nemovitost pronajímáte). Přečtěte si, na co byste při předání rozhodně neměli zapomenout.

Kdy probíhá předání nemovitosti

Přesné datum, ve kterém proběhne předání nemovitosti, byste měli mít zapsané v kupní smlouvě. Zpravidla mohou nastat tři možnosti, kdy je termín vázaný na:

 1. Dokončení převodu nemovitosti na katastru = provede se zápis vlastnického práva ve prospěch kupujících. Jde o nejčastější řešení při prodeji, kdy lhůta pro předání je zpravidla 5 až 10 dní po převodu na katastru nemovitostí.
 2. Doručení kupní smlouvy na katastr nemovitostí = návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch kupujících. Toto řešení se hojně používá v případech, když už v nemovitosti nebydlíte a chcete ji co nejdříve předat, abyste nemuseli platit např. fond oprav, energie atd. Lhůta na předání je opět zpravidla 5 až 10 pracovních dní. Nevýhodou ovšem je, že v tu dobu ještě není 100% jisté, zda převod na katastru proběhne úspěšně (v drtivé většině případů však katastr vlastnictví převede).
 3. Připsání peněz z prodeje nemovitosti na účet prodávajícího. V katastru nemovitostí už figuruje nový vlastník a tím pádem vám do 3 dnů přichází peníze z úschovy. Lhůta pro předání bývá zpravidla 5 pracovních dní od tohoto okamžiku.  

POZOR: Důležitým aspektem spojeným s termínem předání je odpovědnost za škody na nemovitosti, a to včetně případných nákladů souvisejících např. s pojistnou událostí. Tato zodpovědnost přechází na kupujícího současně s předáním nemovitosti = do předání nemovitosti za vše zodpovídáte vy jako prodávající (i v době, kdy už je nemovitost přepsána na katastru).

ukazovani prstem muz
Do předání nemovitosti za vše zodpovídáte vy jako prodávající

TIP: Ať už jste v roli prodávajícího, nebo kupujícího, mějte uhrazení kupní ceny nemovitosti ošetřené tak, aby proběhlo včas a vy nepřišli ani o halíř. Záruku takového bezpečí vám dá např. advokátní úschova. Více o ní se dozvíte v mém dřívějším článku: Advokátní úschova kupní ceny nemovitosti je zárukou bezpečí.

Co musí obsahovat předávací protokol nemovitosti

Předávací protokol je nedílnou součástí jakéhokoliv prodeje nemovitosti a spojený je samozřejmě i s pronajímáním. Co vše tedy musí obsahovat?

 1. Specifikace prodávané nemovitosti
 • katastrální území
 • list vlastnictví
 • parcelní čísla pozemků
 • čísla staveb
 1. Identifikace účastníků – prodávající s kupujícím, případně pronajímatel a nájemce
 • jméno a příjmení
 • adresa trvalého pobytu
 • rodné číslo
 • kontaktní údaje (e-mail a telefonní číslo)
 1. Stavy měřičů energií – označení a stavy
 • elektroměr – číslo elektroměru, EAN a stav T1 (případně i T2) v kWh
 • kalorimetr – označení, stav pouze u kalorimetrů umístěných na přívodu tepla, v případě kalorimetru na radiátoru se vytápění vyúčtuje poměrově
 • plynoměr – číslo plynoměru, EIC a stav v m3
 • teplá voda – číslo vodoměru TUV (označený ČERVENĚ) a stav v m3
 • studená voda – číslo vodoměru SUV (označený MODŘE) a stav v m3
 1. Předávané klíče od nemovitosti – soupis klíčů společně s informací, ke kterým dveřím patří
 2. Stav a vybavení nemovitosti v době předání
 • stav – soupis veškerých vad nemovitosti, např. poškrábaná podlaha, poškozená linka, špatně seříznuté dveře, špinavá malba,… zkrátka veškeré vady, které má nemovitost v době předání
 • vybavení – vybavení nemovitosti, do kterého jsou zahrnuty veškeré spotřebiče, nábytek, zařizovací předměty atp. Tyto informace vám pomohou při opětovném převzetí nemovitosti v případě pronajímání.
 1. Další poznámky – zde doporučuji uvádět způsob řešení případných vad objevených při předání, pokud jsou řešitelné.
 2. Prohlášení účastníků – např. takto: Předávající a přebírající tímto svým podpisem stvrzují, že předmět předání byl řádně předán ve stavu odpovídajícím smluvní dohodě a zároveň byly předány všechny klíče od předmětu předání.
 3. Fotodokumentace, ze které je stav nemovitosti, vybavení i stavy měřidel jasně čitelný

Kontrola při předání nemovitosti

Ještě před podepsáním předávacího protokolu by si měl nový majitel důkladně zkontrolovat celou nemovitost, včetně vybavení a funkčnosti spotřebičů. Pokud narazí na nějakou závadu, která není zmíněná v kupní smlouvě, je potřeba ji zanést do protokolu.  

Proč je dobré i pro vás, pro prodávající, mít vše takto ošetřené? Kupující totiž může až 5 let po koupi reklamovat tzv. skryté vady = závady, které jste před prodejem neoznámili. Více o tomto tématu jsem se rozepsal v článku Skryté vady u nemovitostí: co si ohlídat a jak je případně řešit.

pet let
Kupující může až 5 let po koupi reklamovat tzv. skryté vady
Přepsání energií na nového majitele

Vy, jako bývalí vlastník, musíte s firmou, která dodává energie do nemovitosti, ukončit smlouvu. Na novém majiteli už je jen to, zda u dané společnosti bude pokračovat, nebo dodavatele změní:

 • Pokud bude chtít pokračovat u stávajícího dodavatele, musíte společně kontaktovat danou firmu a zajistit převod. Nový majitel doloží vlastnické právo k nemovitosti, což lze kupní smlouvou a výpisem z katastru nemovitostí. Dodat musí i předávací protokol, ve kterém jsou zaneseny stavy měřidel, aby vám mohlo přijít vyúčtování. Pak už bude jen potřeba podepsat dokumenty k převodu.
 • Jestliže chce nový vlastník přejít jinam, vy smlouvu pouze ukončíte a nový majitel se přihlásí k jinému dodavateli

K přepisu, nebo k přihlášení k jiné společnosti by mělo dojít do 10 dnů od předání nemovitosti.

Nechce se vám nic z toho řešit? Svěřte svou nemovitost profesionálovi ze Slaného

Pokud se vám, ať už v roli kupujícího, nebo prodávajícího nechce nic z toho řešit = soupis předávacího protokolu a přepsání energií, obraťte se na mě. Se svým týmem vás navíc budu jistit po celou dobu spolupráce tak, abyste rychle, bezpečně a bez starostí prodali nemovitost za NEJVYŠŠÍ možnou cenu.

Picture of Tomáš Rys
Tomáš Rys

Profesionální realitní makléř ze Slaného

Nejnovější příspěvky
Štítky