Nabídky investorům

slansky makler logo
Tomáš Rys

Vratná kauce

Vratná kauce je forma zálohy – určitá suma, kterou vždy platíte předem. V občanském zákoníku tento pojem figuruje jako tzv. jistota a představuje dočasnou platbu nájemce pronajímateli. Vratná kauce konkrétně slouží na případnou úhradu nákladů, které vznikají v případě, že nájemce nezaplatí nájem, poškodí nemovitost, vybavení apod. Většinou se platí kauce ve výši jednoho až tří měsíčních nájmů. Maximum dle zákona je šestinásobek. Podmínky pro čerpání a vrácení kauce by měly být jasně vymezené v nájemní smlouvě.

Provize kvalitního realitního makléře zahrnuje kompletní servis a jistotu, že ...

Fond oprav tvoří základní příjem Společenství vlastníků jednotek (SVJ). Je ...

Ať už nemovitost kupujete, dědíte nebo dostáváte darem, musíte splnit ...

Vaším nejdůležitějším úkolem je najít a oslovit kvalitní realitní kancelář/realitního ...

Koeficient zastavitelnosti pozemku je poměr zastavěné plochy stavbami k celkové ...

Interiér je vnitřní prostor stavby (domu, bytu, administrativní budovy atd.). ...

Jde o dokument obce, ve kterém se stanovuje, k jakému ...

Jde o vnější prostory nějakého objektu. Exteriérem může být fasáda ...

Nemovitost, nebo-li nemovitá věc je majetek, který se nedá přemístit. ...