Nabídky investorům

slansky makler logo
Tomáš Rys

Podlahová plocha

Součet podlahových ploch všech místností a chodeb v interiéru kromě teras, balkónů, lodžií (i zasklených) a sklepů (pokud jsou umístěny mimo byt). Stejně tak do ní nelze započítat plochy okenních a dveřních ústupků a nosné sloupy uprostřed místnosti. Zároveň, pokud má místnost šikmé stropy (podkroví), tak se podlahová plocha počítá až od výšky 1,2 m. Do podlahové plochy se započítává vestavěný nábytek, kuchyňská linka, kamna, krb, umyvadlo, sprchový kout či schodišťové stupně. Pro vysvětlení dalších pojmů (obytná plocha, užitková plocha, užitná plocha, zastavěná plocha a celková plocha) si přečtěte tento článek => užitná plocha, podlahová plocha

Parcelní číslo označuje parcelu, a tedy i pozemek. Parcelní čísla ...

Pachtovní smlouvou se přenechává pachtýři („nájemci“) věc k užívání a ...

Ať už nemovitost kupujete, dědíte nebo dostáváte darem, musíte splnit ...

Díky inspekci nemovitostí zjistíte opravdu reálný stav nemovitosti po stavební ...

Plomba znamená, že u nemovitosti dochází k nějaké právní změně, ...

Rozdíl je v tom, že lodžie nevystupuje ven z obvodové ...

Ochranná pásma jsou vysoce ovlivňujícím parametrem při budoucí výstavbě na ...

Reálné břemeno slouží k tomu, aby oprávněná osoba mohla využívat ...

Podílové spoluvlastnictví znamená, že určitou věc (nejčastěji právě nemovitost) vlastní ...