Nabídky investorům

slansky makler logo
Tomáš Rys

Parcelní číslo

Parcelní číslo označuje parcelu, a tedy i pozemek. Parcelní čísla se používají v katastru nemovitostí, katastrální mapě a v dalších případech, kdy je potřeba pozemek přesně identifikovat.

Služebnost znamená, že daná věc slouží i někomu jinému než ...

Rozhodně neušetříte. Bude vás to stát spoustu času, peněz a ...

Jde o dokument obce, ve kterém se stanovuje, k jakému ...

Vaším nejdůležitějším úkolem je najít a oslovit kvalitní realitní kancelář/realitního ...

Katastr nemovitostí je souhrn informací o všech nemovitostech v ČR. ...

List vlastnictví je veřejná listina a je za poplatek k ...

Díky inspekci nemovitostí zjistíte opravdu reálný stav nemovitosti po stavební ...

Koeficient zastavitelnosti pozemku je poměr zastavěné plochy stavbami k celkové ...

Trojstranná smlouva je smlouva mezi třemi stranami. Využívá se při ...