Nabídky investorům

slansky makler logo
Tomáš Rys

Pachtovní smlouva

Pachtovní smlouvou se přenechává pachtýři („nájemci“) věc k užívání a požívání. Pachtýř se zavazuje platit za přenechání věci pachtovné (finanční odměnu). Na rozdíl od nájmu tak může pachtýř věc nejenom užívat, ale i požívat. Nejčastěji se pachtovní smlouva využívá u pastvin, polí a rybníků.

Pacht.

Odhad tržní ceny nemovitosti vám provede odhadce = realitní makléř ...

Jde o dokument obce, ve kterém se stanovuje, k jakému ...

Interiér je vnitřní prostor stavby (domu, bytu, administrativní budovy atd.). ...

Účelem zástavního práva je zajistit pohledávky (dluh) pro případ, že ...

Arkýř je architektonický stavební prvek. Jde o vysunutý výběžek vnitřního ...

Nutná listina od geodeta (zeměměřič), která slouží k provedení zápisu ...

Rezervační smlouva je při prodeji nemovitosti zárukou pro obě strany ...

Podílové spoluvlastnictví znamená, že určitou věc (nejčastěji právě nemovitost) vlastní ...

V případě, že seriózní realitní makléř nemovitost neprodá nebo nepronajme, ...