Nabídky investorům

slansky makler logo
Tomáš Rys

Ochranné pásmo

Ochranná pásma jsou vysoce ovlivňujícím parametrem při budoucí výstavbě na vlastním pozemku – omezují vlastnická práva a mohou výrazně zasáhnout do vašeho záměru. Tato pásma nejčastěji vytvářejí vlastníci infrastruktury (ochranné pásmo vodovodu, kanalizace, vysokého napětí, plynovodu, sdělovacích kabelů atd.). Dále vlastníci či správci dopravních staveb (např. železnice), kulturních staveb (památková rezervace, památková zóna,…) a dále správci přírodních společenství (ochranné pásmo lesa, vodních zdrojů, chráněných území ad.). Je tak vždy vhodné u patřičného stavebního úřadu či správce sítí ověřit, jaká konkrétní omezení a potřebná opatření se k danému pásmu vztahují.

Jde o dokument obce, ve kterém se stanovuje, k jakému ...

Mapa České republiky, která zobrazuje všechny nemovitosti (obvody staveb) a ...

Odhad tržní ceny nemovitosti vám provede odhadce = realitní makléř ...

Zásadním principem exkluzivní smlouvy (často známé také jako výhradní) je ...

Plomba znamená, že u nemovitosti dochází k nějaké právní změně, ...

Virtuální home staging (také virtual staging nebo virtuální foto staging) ...

Skrytá vada je taková vada, která existovala už v době ...

Ano. Nejlepší chvíle na nákup investičního bytu je totiž právě ...

Arkýř je architektonický stavební prvek. Jde o vysunutý výběžek vnitřního ...