Nabídky investorům

slansky makler logo
Tomáš Rys

Kolaudace

Kolaudace je úředním postupem a rozhodnutím příslušného stavebního úřadu, které je uskutečňováno po dokončení stavby. Ale zároveň před tím, než nemovitost začnete plně užívat. Kolaudace se provádí kontrolní prohlídkou pracovníka stavebního úřadu, a to na základě podání žádosti ze strany vás, tedy stavebníka. Příslušný pracovník posuzuje, zda objekt splňuje požadované normy (hygienické, protipožární a stavební) a poté vydává tzv. kolaudační souhlas, nebo v opačném případě zakáže stavbu využívat. Kolaudovány nejsou pouze novostavby, ale i přestavby, dostavby, rekonstrukce apod. Výjimkou, která osvobozuje stavbu od kolaudace, je odborný posudek autorizovaného inspektora.

Hned jak proběhne všech těchto 7 kroků, díky kterým prodám ...

Mapa České republiky, která zobrazuje všechny nemovitosti (obvody staveb) a ...

Reálné břemeno slouží k tomu, aby oprávněná osoba mohla využívat ...

Číslo orientační se naopak vztahuje k ulici nebo k náměstí ...

Cena, kterou stanovuje bankou určený odhadce nemovitosti, a to podle ...

Rezervační smlouva je při prodeji nemovitosti zárukou pro obě strany ...

Označuje se jím v obci každá samostatná budova trvalého charakteru ...

Koeficient zastavitelnosti pozemku je poměr zastavěné plochy stavbami k celkové ...

Fond oprav tvoří základní příjem Společenství vlastníků jednotek (SVJ). Je ...