Nabídky investorům

slansky makler logo
Tomáš Rys

Geometrický plán

Nutná listina od geodeta (zeměměřič), která slouží k provedení zápisu do katastru nemovitostí v případě jakýchkoliv vlastnických a jiných věcných práv. Nejčastěji je geometrický plán potřebný u pozemků, např. u nových staveb.

Skrytá vada je taková vada, která existovala už v době ...

Číslo orientační se naopak vztahuje k ulici nebo k náměstí ...

Cena, kterou stanovuje bankou určený odhadce nemovitosti, a to podle ...

Nemovitost, nebo-li nemovitá věc je majetek, který se nedá přemístit. ...

Výhradní právo, kdy o prodej vaší nemovitost se bude starat ...

Díky inspekci nemovitostí zjistíte opravdu reálný stav nemovitosti po stavební ...

Katastr nemovitostí je souhrn informací o všech nemovitostech v ČR. ...

SVJ je zkratka Společenství vlastníků jednotek, což je právnická osoba, ...

Zásadním principem exkluzivní smlouvy (často známé také jako výhradní) je ...