Nabídky investorům

slansky makler logo
Tomáš Rys

Číslo evidenční

Číslo evidenční označuje budovy a objekty, které slouží k občasnému bydlení a nejsou označeny popisným číslem. Jde o rekreační objekty, zahradní domky, chatky atp.

Arkýř je architektonický stavební prvek. Jde o vysunutý výběžek vnitřního ...

Interiér je vnitřní prostor stavby (domu, bytu, administrativní budovy atd.). ...

Parcelní číslo označuje parcelu, a tedy i pozemek. Parcelní čísla ...

Číslo orientační se naopak vztahuje k ulici nebo k náměstí ...

Rozdíl je v tom, že lodžie nevystupuje ven z obvodové ...

Pokud stavba vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení, musíte předem oznámit ...

Odhad tržní ceny nemovitosti vám provede odhadce = realitní makléř ...

Zásadním principem exkluzivní smlouvy (často známé také jako výhradní) je ...

Jde o dokument obce, ve kterém se stanovuje, k jakému ...