Nabídky investorům

slansky makler logo
Tomáš Rys

Arkýř

Arkýř je architektonický stavební prvek. Jde o vysunutý výběžek vnitřního prostoru z rohu nebo ze stěny stavby. Má buď čtyřboký, mnohoúhelníkový nebo válcový útvar a je posazený na nosnících vystupujících ze zdiva nebo na trámech stropu nad přízemím. Arkýř rozšiřuje vnitřní prostor budovy a umožňuje výhled podél fasády do strany. Někdy je strohý, jindy bohatě zdobený. Ve středověku byly arkýře důležitou obrannou součástí budov. Zabezpečovaly lepší výhled na obrannou zeď a umožňovaly chráněnou střelbu proti útočníkům. V arkýřích se také budovaly toalety.

Výhradní právo, kdy o prodej vaší nemovitost se bude starat ...

Rozdíl je v tom, že lodžie nevystupuje ven z obvodové ...

Služebnost znamená, že daná věc slouží i někomu jinému než ...

Exkluzivní smlouva (nebo také výhradní zprostředkovatelská smlouva) se uzavírá mezi ...

Rezervační smlouva je při prodeji nemovitosti zárukou pro obě strany ...

Nabývacím titulem je právní dokument, na základě kterého vlastník získal ...

Koeficient zastavitelnosti pozemku je poměr zastavěné plochy stavbami k celkové ...

Nutná listina od geodeta (zeměměřič), která slouží k provedení zápisu ...

Skrytá vada je taková vada, která existovala už v době ...